Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. Adalet mülkün temelidir.

Av. Rukiye Emeç Karayağız

1982 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk öğrenimini Kilimli Cumhuriyet İlkokulu’nda, orta öğrenimini Kilimli Anadolu Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Avukatlık stajını Aksan Hukuk Bürosu’nda yaptı. 2005-2008 yılları arasında Aksan Hukuk Bürosu’na bağlı olarak çeşitli şirketlerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdi.
2008 yılında Emeç Hukuk Bürosu’nu kurdu.
TDV Dış Ticaret Uzmanlık Belgesi’ne sahip olup, ağırlıklı olarak dış ticaret ve şirketler hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

"Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür."
Henry David Thoreau

John Doe

Danışmanlık Hizmetleri

Our Service

Değişen ve globalleşen dünyada ticaret şirketlerinin hukuk bürolarından aldığı hizmetler de çeşitlenmiştir. Ticaret şirketlerinin karşılaştığı hukuki ihtilaflara çözüm bulunmasının önüne, bu ihtilafların doğmasına engel olma, riskleri en aza indirme yollarının aranması geçmiştir..

Devamı

Hakkımızda

About Our Company

Emeç Hukuk Bürosu 2008 yılında kurulmuş olup, gerek ticaret şirketlerinin gerekse de şahısların karşılaştıkları hukuki sorunların çözümü ve meydana gelebilecek sorunların aza indirgenmesi hususlarında etkin hizmetler vermektedir..

Devamı
Üste Geri Dön